خدمات پالسیران

خدمات مجموعه ی پالسیران با تمرکز کامل بر سیستم صوتی خودرو و لوازم جانبی آن می باشد.

خدمات ما :

  1. فروش محصولات معتبر سیستم صوتی خودرو
  2. فروش لوازم جانبی سیستم صوتی خودرو و ملحقات آن
  3. ارائه خدمات نصب سیستم صوتی خودرو
  4. ارائه خدمات تعمیر سیستم صوتی خودرو
  5. مشاوره ی رایگان در حوزه ی سیستم صوتی خودرو